Segítsük az idős magyarokat Amerikában!

Amerikai Népszava

Hogyan működik?

Tisztelt Látogatók, kedves amerikai magyarok!


A Hungarian Helper website a koronavírus miatt kialakult súlyos helyzetben az önkéntes segítséget nyújtók és a rászorulók között vállal kizárólag közvetítő szerepet. A világjárvány különösen súlyosan érinti az egyedülálló, idős magyarokat, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Közülük sokan nem beszélnek jól angolul, nehezen mozognak, nem tudják beszerezni az élelmet, nem tudják ellátni magukat. Sokan segítenének, de nem tudják, hogyan tegyék. 


Ez a website arra ad lehetőséget, hogy a segítséget nyújtani akarók felkínálják, amit tenni tudnak. A rászorulók, vagy a barátaik, a hozzátartozóik kapcsolatba léphetnek azokkal, akik segítséget kínálnak fel. A továbbiakban minden a két fél megállapodásán múlik. Mi nem vállalunk felelősséget azért, hogy a segítő elvégzi-e a felkínált munkát, milyen színvonalon végzi el. Mi csak abban segítünk, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találjon, aki tud és akar segíteni, elérje azokat, akik rászorulnak erre. 


A website úgy működik, hogy az önkéntesek jelentkeznek, feltüntetik az elérhetőségüket, az általuk felkínált segítséget, és azt a várost, körzetet, ahol segítséget tudnak nyújtani. Az ajánlat felkerül a website "Segítség megrendelése" menüpontjába. A segítségre szorulók ebben a menüpontban kereshetik, hogy van-e olyan önkéntes, aki az ő lakókörzetükben ajánlja fel a segítségét, s olyan segítséget kínál-e, amilyenre nekik szükségük van. Ha igen, akkor online megrendelhetik a segítséget, amit a website elküld az önkéntesnek. Ezután az önkéntes felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, és megállapodnak a részletekről. 


A megrendelést rögzíti a mi website-unk is, és egy példányt elküld a rendszer a website adminisztrátorának. Ezért a rendszerből és az emailekből látható, hogy az önkéntest mikor, ki rendelte meg, illetve kinek a segítségét veszi igénybe a rászoruló .  Az önkéntes és a megrendelő csak akkor tud kapcsolatba lépni egymással, ha előtte mindketten az email címükkel regisztráltak a website-on. A website a regisztráció után emailt küld, amit mind az önkéntes segítőnek, mind a rászorulónak aktiválnia kell.  Ezért mindkét fél azonosítható a későbbiek során, ha bárki valamiféle visszaélést vagy bűncselekményt követne el.


Bízunk abban, hogy senki nem használja ki más nehéz helyzetét arra, hogy rosszat tegyen ellene.  De felhívjuk mindazok figyelmét, akik kapcsolatba lépnek egymással, legyenek körültekintőek és óvatosak, mert az önkéntes segítőket nem mi küldjük, személyesen nem ismerjük őket. Mi csupán közvetítünk, hogy a segítők eljussanak a rászorulókhoz. De nem vállalunk semmiféle felelősséget sem az önkéntesekért, sem a megrendelőkért, sem az elvégzett munkáért vagy a segítség elmulasztásáért. Mi csupán egy közvetítő szerepet töltünk be, hogy a segíteni szándékozók és a rászorultak kapcsolatba léphessenek egymással. A továbbiakban minden felelősség a két félt terheli. Ennek tudatában kell a kapcsolatot felvenni és a szóbeli megállapodást megkötni. Aki ezt közvetítő szolgáltatást igénybe veszi, az a szolgáltatás igénybevételével ezt a tényt elfogadta.


Felhívjuk a figyelmet, hogy ezért a közvetítő szerepért semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem kérünk senkitől, és felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag önkéntes és önzetlen segítség jöhet szóba. Az önkéntesek nem kérhetnek és nem fogadhatnak el semmit. A megrendelők ezt minden alkalommal tisztázzák a segítőkkel, mielőtt igénybe veszik a segítséget. Minden ingyenes. A szolgáltatást kizárólag a Felhasználási feltételek elfogadásával lehet igénybe venni.


Mindenki köteles maga gondoskodni arról, hogy megfelelő védőfelszerelése legyen, betartsa az előírásokat és ne fertőzzön meg senkit. Mindenkinek magának kell vigyáznia arra, hogy senkit ne fertőzzön meg és senki által ne fertőződjön meg. A fertőzésekből fakadó megbetegedésekért, az ebből fakadó anyagi és egyéb károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Mindenki saját felelősségére veszi igénybe mások segítségét. 


Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét és betartását.